home

 

DISCLAIMER

www.marlenethijssen.nl

©Copyright: Marlene Thijssen, Culemborg (NL), te noemen 'de kunstenares'.

Niets van de inhoud van deze website mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenares en, in voorkomende gevallen,
de auteurs van de op de website geplaatste artikelen, ontwerpen en andere publicaties.

Hoewel de kunstenares heeft gestreefd naar uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen van deze website,
is zij niet verantwoordelijk voor foute of achterhaalde informatie op deze website.

De kunstenares is te allen tijde bevoegd zonder voorafgaande mededeling informatie,
aankondigingen en publicaties eenzijdig te wijzigen of te verwijderen.